Ecoboards

Ecoboards

Tänk nytt & innovativt. Bygg ansvarsfullt & ekonomiskt.

Wekla Ecoboards är en serie byggskivor utvecklade för den Skandinaviska marknaden under devisen: ”Grönare byggmaterial med avancerad teknik och funktion”.

Sortimentet som kontinuerligt utökas är ett brett sortiment av funktionella byggskivor för olika ändamål. Konstruktionsskivor, våtrumsskivor, utvändigt, invändigt, fasadskivor, dekorskivor och avancerade brandskivor.

WEKLA

Interiört

Byggskivor, konstruktionsskivor, våtrumsskivor, ytbehandlade dekorskivor för alla användningsområden och funktioner.

Skivorna är indelade efter funktionalitet och finns huvudsakligen tre olika sorters material: Magnesium, Kalciumsilikat, och Fibercement.

WEKLA

Exteriört

Byggskivor, Konstruktionsskivor, Fasadskivor både obehandlade och ytbehandlade för alla användningsområden och funktioner.

Skivorna är indelade utifrån bästa funktionalitet och finns huvudsakligen tre olika sorters material: Magnesium, Kalciumsilikat och Fibercement.

WEKLA

Fire Boards

För både brandisolering och ytskikt. Skivorna är i stort sett obrännbara A1. Konceptet bygger på att en enda skiva kan ersätta två eller tre lager, vilket bidrar till att göra skivan både snabb och enkel att montera.

Bästa brandklassning för såväl vägg, schakt, pelare, stålkonstruktioner, brandcellsindelning, ytskikt mm.

Welcome to Our Website

KbxBotIcon