Små hus&hemtrender

Små hus&hemtrender

Jan 10, 2020 | Posted By: Web Admin

Uttrycket “småhus /attefall / modulhus / containerhus”m.m används numeragladeligen för det flesta ändamålför att jämföra halvtransportbara, kompakta boendeformer med ett mycket högt kapacitets utnyttjande av ytan.
Containerhus, modulhem, till och med traditionellt byggda hjälp / flykting bostäder och s.k. sekundärbostäder kallas nu ofta för “små modulhus hem”.
Det finns några huvudfaktorer som helt klart verkar vara orsaken till dagens stora ökning och intresset för ”compact-living” dvs “små modulhushem / containerhus”,
vissa mer uppenbara än andra.

-Ouppnåeliga kostnader för bostäder,
-Dyra hyror och insikten att vi faktiskt inte behöver så mycket bostadsyta som de flesta tror att vi gör.

-Naturligtvis finns det flera olika av orsaker som gör ett litet ”Boxliving” hem till ett perfekt alternativ.

-Mindre husstorlekar, många nya varianter och storlekar att välja på.
-Nya och generösare regler för Attefallshus, dvs 30m2
-Driftkostnaderna för ett större hus.
-Lever i nuet, viljan och önskan att kunna flytta eller byta boendesituation med kort varsel
-Tillgången till bostäder, speciellt för unga
-Stora trädgårdar som kan nyttas för bättre kapitalutnyttjande. Stor möjlighet att hyra ut och tjäna pengar på ett extra boende
-Generationsboende, vi kan hålla ett omtänksamt öga på våra föräldrar och/eller släktingar, samt inte minst ha råd att bo kvar.
-Tomt arrende kan nyttjas med minskad risk.

-Vidareförsäljning för ”containerhus” när den inte behövs eller du ska flytta.
-Stort andrahandsvärde
-En budgeterad utökad boendeyta över tiden.
-Utbyggnadsmöjligheten för containerhus hem, ”expandyourliving space”!
-En beboelig containerhus modul i taget. Börjar med den nödvändiga container modulen förstinnehållande kök, dusch, sovrum.
Sedan är det enkelt att utöka allteftersom, både på höjden och tvären, beroende på budget och behov.

För många återspeglar storleken på boendet en viss status nivå.
Alla byggare och husfirmor känner till den lycka och stolthet hos de som byggt sitt första hem. Förstagångsbyggarna som aldrig ägt ett hus eller hem tidigarevill ha allt som deras pengar kan köpa. Allt som bara önska kan, spa, pool, trädgård, extra sovrum, tvättstugam.m.
Sedan när barnen vuxit upp och man bott i kvar i det stora huset i några år, städat tomma och oanvända rum, underhållit en växande trädgård ochgjort nödvändiga löpande renoveringar, höga elkostnader etc. Många inser då att de inte behöver eller vill ha den här storleken på varken hem eller trädgård.

Många går då tillbaka till samma byggare och får dem att bygga något som främjar deras levande behov.
Sanningen är att det moderna livet är mycket bekvämt när våra behov tillgodoses, vi behöver inte resten.
För detta ändamål har STAWEDBoxliving inriktat sig på det modulära”Boxliving” hemmet.
”Containerhus” för dessmångsidighet, enkelt att transportera och lång livslängd, för att inte tala om alla andra utmärkta småfinesser och attribut.
Helt enkelt den bästa lösningen för det växande behovet av nya smarta ”Boxliving”hem
ÖSTERLENHUS Boxliving har redan erfarenhet av containerhus, och våra
modulära containerhus kommer med största sannolikhet att uppfylla alla Dina krav och önskemål.

Oavsett vad någon säger till dig (och de kommer de att göra för att få jobbet eller leverera något) kan du inte bygga något jämförbart för samma pengar som vårt inköpspris, även om du skulle bygga det själv och inte inkludera ditt arbete. Sannolikt inte heller byggarens dyra arbetstid.

Välkommen att ta del av möjligheterna med ÖSTERLENHUS Boxliving.

Welcome to Our Website

KbxBotIcon